Sømådal kirke

DSCN1757

I januar 1929 ble det på et grendemøte i Sømådalen nedsatt en byggekomite som skulle arbeide for et kapell. I 1934 ble beslutningen tatt om å bygge en kirke. Men tillatelsen fra Kirkedepartementet var ikke enkelt å få. Daværende sogneprest, Bjarne Sveinar forteller at han var nødt til å dra inn til Departementet selv for å overtale ekspedisjonssjefen om å gi tillatelsen. Avgjørende var det tragiske dødsfallet av dåpsbarnet, Torger Joten, f 9.12.31, under tilbakereisen fra Elgå kirke til Nordre Joten etter gudstjenesten, 25.03.32. Det var et forferdelig stormvær på Femund og barnet ble sykt og døde før familiene nådde Nordre Joten. Hendelsen var argumentasjon nok for ekspedisjonssjefen, og han gav byggetillatelsen til kirkens byggekomite.

Folk var ivrige og stod på med dugnadsånd. Elias Estensen Buviken som var skogvokter hadde fått satt av en skogteig med bra tømmer øst for Buåsen. Byggherre var Gustav Knutsen Elgå, med medhjelpere. Sogneprest Bjarne Sveinar tok kontakt med treskjærer Hans Sorken som tok på seg oppdraget med å lage altertavlen av en importert treslag fra Afrika. Jesus på korset dominerer – men med symbolikk fra naturen og fjellene i Sømådalen.

Lysekrone og lampetter er gjort av lærer Julius Rye fra Tolga og låsen i døra av Fred Julius Trøan fra Hodalen.

Kirken ble innviet 1. september 1937 av daværende Hamarbiskop Henrik Hille.

Sømådalen hadde gravplass fra 1923. Til klokketårnet ble det gitt en kirkeklokke av dr Alexander Malthe i 1921. Han var en av de ledende innen kirurgi i Norge og er vel kjent for sine testamentariske gaver. Han var mye i Sømådalen på jakt og fiske.

Sømådalen kirke er i tømmer og er brunmalt. Den har feiret sitt 50-årsjubileum for noen år siden mens Mark Drogseth var sogneprest.

Vist 349 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder