Elgå kirke

Elgå med fast bosetning har sammenheng med Røros kobberverk. Her anla Verket sagbruk, og det var riktig med et ankerfeste på østsiden av Femund ved Riksgrensens fastsetting for Danmark-Norge og Røros Verk. Tanker om et kapell ble reist i 1860 årene. 1871 ble det gitt midler fra Opplysningsvesenets fond. Skolehus var også nødvendig. Løsningen ble til sist en kombinasjonsløsning med skole nede og kirke over.

Byggmester var Chr. Nordvi med lokale hjelpere. Da hadde mange gitt bidrag, både offentlige og private, også grendesamfunnet i Elgå. Kirkebygningen ble innviet 12. mars 1879 ved prost og sogneprest Peter Olaus Strømme i Rendalen. Elgå hadde hatt hjelpekirkegård fra 1855, og en av de første som ble gravlagt der, var Jens Sylen som druknet i 1856, 15 år gammel,.

Tidens tann tærer på byggverk, og restaurering måtte til. I 1930 årene ble det besluttet å reise ett nytt kapell. Byggingen startet i begynnelsen av siste krig. Bruddet med kirken og NS førte til stans i framdriften.

Etter krigen og med felles innsats og dugnadsånd, pengebidrag og gaver og med byggmester Gustav Knutsen som tømrer – stod Elgå nye kirke ferdig i 1946. Arkitekt var en Øien, som hadde levert tegninger gratis.

Innvielsen skjedde 7. juli 1946 ved fungerende biskop Alf Hauge og Engerdals sogneprest Bjarne Sveinar. Altertavlen i Elgå kirke er fra den gamle kirken. Den er malt i 1900 eller 1909 av Th Holmboe som hadde hatt studietid i Berlin, Paris og Italia. Tavlen viser Jesus med hyrdestaven og ”banker på”.

Klokka i tårnet er også fra gammelkirka. Den første kirkeklokka som kom fra Kristiania i 1886 sprakk under første ringing. Ny klokke ble innkjøpt til en pris av kr 170,-. Den er i støpjern og preget: Christiania 5854.

Elgå hadde fått egen skolebygning i 1925, og den gamle kombinerte kirke-skolebygningen ble revet og solgt til Røros som bolighus. Den står på Flanderborg i dag og vitner lite om en kirke.

Mønsteret på prekestolen er tatt fra en gammel dør i distriktet.

Vist 339 ganger. Følges av 1 person.
Annonse

Nye bilder