Langenes Kirke

DSCN1680

kirken ligger nord i Vesterålen, nær tettstedet Stø. Kirken preges av dårlig vedlikehold, hvilket kommer fram på bildet!

Se ellers Wikipedia.

Vist 675 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Så synd! Blir noe gjort?

I 1591 var stedet et av de største fiskeværene i Nord-Norge. Befolkningen var på 250-300 personer og var med den tids målestokk for en by å regne. På Langenesværet ligger Langenes kirke, og er den eldste bevarte kirka i Vesterålen. En kirkebok fra 1600-tallet daterer den helt tilbake til tidlig på 1500 tallet. På 1500 tallet var renessansen kommet til Norge og dette preget hvordan kirkene så ut. Den nye stilbevegelsen ble en ny tid for kirkekunsten. I middelalderen ble store arbeider som kan måle seg med tilsvarende fra utlandet i skjønnhet og kunstnerisk kvalitet. I denne perioden er de store verdslige og geistlige byggherrers tid forbi. De kirkerommene som bygges blir skapt mer intime og stemningsfylte, og man blir mer opptatt av det som er inni kirken (interiør) enn det utenpå (eksteriør). Dette vises tydelig i Langenes Kirke, både innvendig og utvendig. Langenes kirke ble tidlig på 1700-tallet ombygd til en korskirke i laftet tømmer, hva som var før det vites ikke. Det at Kirken ble bygd allerede på 1500-tallet viser at Langenesværet tidlig var et religiøst senter for fiskere som kom i land på Langenes og for de fastboende. På 1660-tallet var aktiviteten i Langenes fiskevær svært lav. Faktisk var den så lav at presten flyttet sin virksomhet til søsterkirken Øksnes kirke. Øksnes kirke ble hovedsogn, mens Langenes ble anneks. Den første private eieren av Langenes kirke var Even Normann (1800-tallet) Etter dette var det 3 andre private eiere på kirka før kirka ble hjemkjøpt av kommunen midt på 1880-tallet. I en branntakstforretning i 1867 ble det registrert i alt 20 hus i været. I 1868 fikk kirka sitt første orgel. Slik som i mange andre kirker i Norge hadde også folk i Langenes kirke sine faste plasser i gammel tid. De fattige arbeidsfolkene satt på de trehvite benkene, mens øvrighet, væreiere, jekteskippere og stor-høvdingsmenn hadde sine egne kirkestoler. Slik vil vi også finne det i dag. Hvis man drar til kirken i dag vil man kunne finne de samme båsene og stolene. Til tross for det intime preget var det plass til 170 mennesker i kirka, noe som ville vært uaktuelt i dag med tanke på brannforskrift og lignende.
Kirka er kjent for det gamle fine interiøret. Det meste av interiøret er gitt som gaver til kirka fra rike prester eller oppsittere i været. Og når slike gaver ble donert, ble det ikke lagt skjul på hvem giverne var. Deres inskripsjoner er tydelig synlig, enten det gjelder lysekroner, lysestaker, vegglampetter, altertavle, disken til altertavla, nye vinduer, messehagelen, eller til og med prekestolen. I de fleste tilfeller gav giverne av sin overflod, men noen av gavene ble gitt under klare forutsetninger. Blant annet kunne dette gjelde lovnad på gratis begravelse og angitt plass på kirkegården. Noe av det originale interiøret har i de senere tider blitt fjernet fra kirka, enten gitt til andre kirker eller til Tromsø museum. For å nevne noe av det interiøret som fremdeles finnes i kirken, kan vi nevne altertavla som ble malt i 1758 av tyskfødte Gottfried Ezekiel. Tavla har toppstykke med kraftig profilering og sidefelter og er rikt utstyrt med marmoreringer. Ezekiels figurstil er frisk og dekorativ. Han utnyttet ofte rødt og purpurbrunt, friskt blått og grønt. På tavla er der flere bilder. Hovedbilde midt i altertavla er av Jesus på korset. På hver side av Jesus på korset henger det et nytt bilde. Til høyre er det en kvinne, og til venstre av en mann, det er uvisst hvem dette er. Nede på rammen er det nattverdsmåltidet som er malt inn. Det spekuleres i om det er historien om Jesu siste timer maleren har tenkt å fortelle oss gjennom maleriene. I kirka finner du også et maleri av Jesus og Peter, men det er den spesielle rammen som tar fokuset. Dette er en helt spesiell Barokkramme som 1767 ble gitt som gave fra den adelige kapteinen Hendrich La de Boer Friisland som med sitt skip forliste utenfor Langenes. Befolkningen og kirken berget mannskapet ombord, og gav dem mat å husly i vel ett år. Kaptein Hendrich La de Boer Friisland viste da sin takknemlighet med å gi bort denne rammen. Også prekestolen i kirka har sin spesielle bakgrunn. I følge sagnet skal den være håndlaget og gitt i gave av prest Morten Tue. Som laget den som gave til kirka under sitt virke i Langenes.
Kirka idag
I dag er det liten ganske liten aktivitet på Langenesværet. Derfor er i det i utgangspunktet ikke så mye aktivitet i kirka. Men kirka brukes en del allikevel. Brudepar kommer fra hele Vesterålen for å gifte seg i den lille spesielle og intime kirken. Kirka brukes også til konfirmasjoner og intimkonserter. På sommeren er kirka en flittig brukt av ivrige turister som kommer for å se på Vesterålens eldste bevarte kirke,
Kilde: Wikipedia

Takk, Inge! Var der i sommer – utrolig vakkert sted!

Interessant historie..!!

KAJ

En flott gammel kirke..!!

Synd hvis vedlikeholdet er dårlig..!!

Annonse

Nye bilder