Diakonhjemmets kapell

Det ble innredet et kapell i høyskolebygget ved Det norske diakonhjem (vanligvis bare kalt Diakonhjemmet) i forbindelse med hjemmets hundreårsjubileum i 1992.

Kapellet er innredet og utsmykket i samarbeid med Kirkelig kulturverksted. Det står mer om det på Diakonhjemmets nettsted her og her.

Diakonhjemmet, Det norske diakonhjem, Diakonhjemmets kapell, Diakonhjemmets sykehus, Diakonveien, Gunnar Torvund

På kartet