Gravplassen, Røst

Klokketårn og redskapshus.

Røst, Nordland
User_128x128