Eben Eser Volda

Eben-Eser Volda (like ved kommunehuset) huser en pinsemenighet som ifølge en tidligere versjon av eget nettsted ble stiftet den 10. desember 1925. Ifølge Pinsebevegelsens nettstedhar menigheten 217 medlemmer og 134 tilhørige (barn av døpte medlemmer). Dette sies å være den største frikirkelige menigheten på søndre Sunnmøre.

Se også:

Eben-Eser, Volda, pinsekirken, pinsekyrkja, pinsekyrkje, pinsemenighet, pinsekyrkjelyd, pinsevenner, pinsebevegelsen, Sunnmøre, Møre og Romsdal

På kartet

Kommentarer


Hei. Kven la ned grunnsteinen på bedehuset den gangen i 1925?
Finnes det bilder fra den gangen?

Jeg aner ikke. Jeg ville ha forhørt meg med menigheten, dernest lokalpressen. Eller sjekk om Nasjonalbiblioteket har gammel litteratur/bilder om emnet.