Ørsta bedehus

Ørsta bedehus eies og drives av Ørsta Indremisjon. Bedehuset ble oppført i 1969 og kan vel sies å være et barn av sin tid hva arkitektur angår. Det fylte 40 år i 2009 og brukes av en rekke kristne organisasjoner. Adressen er Berte Kanutte-vegen 5, og utenfor bedehuset står et minnesmerket over Berte Kanutte Aarflot (1795-1859), som har gitt navn til veien.

Ørsta, bedehus, Sunnmøre, Møre og Romsdal, Ørstad Indremisjon, Berte Kanutte Aarflot, Berthe Canutte Aarflot

På kartet