Volda bedehus

Volda bedehus ligger i Røysgata 9 i Volda sentrum, ikke så langt fra Volda kirke. Det ser ut til at bedehuset eies av en lokal avdeling av Norsk Luthersk Misjonssamband, men det brukes også av andre kristne organisasjoner, så som Volda Indremisjon, Volda kristne/kristelege studentlag (også på Facebook) og Det Norske Misjonsselskap.

Bedehuset ble brukt som interimskirke etter at Volda kirke brant i 1929, og inntil ny kirke kunne tas i bruk i 1932.

Volda, bedehus, Sunnmøre, Møre og Romsdal, Norsk Luthersk Misjonssamband, NLM, Volda Indremisjon, Volda kristelege studentlag, Volda kristne studentlag, VOKS, Det Norske Misjonsselskap, NMS, Halkjelsvik

På kartet