Betel Horten

Betel Horten holder til i dette huset i Storgata 70A. Menigheten er tilsuttet De Frie Evangeliske Forsamlinger (nettsted her). Menigheten har en kort historieskisse her.

Betel, Horten, kirke, kyrkje, Vestfold, De Frie Evangeliske Forsamlinger, Den Frie Evangeliske Forsamling, De frie venner

På kartet