Hauges Minde

Denne bygården på nedsiden av Olaf Ryes plass på Grünerløkka ble tegnet av Niels Stockfleth Darre Eckhoff og oppført som bedehus i 1875 for Kristiania Indremisjonsforening. Det har vært forskjellig virksomhet her, som det fremgår av Wikipedia-artikkelen og skiltt på veggen.

I 1917 ble Hauges menighet (med navn etter Hans Nielsen Hauge) utskilt fra Paulus menighet. De hadde aldri eget kirkebygg, men holdt til her i gården til menigheten ble nedlagt i 1938. Bygget har altså vært interimskirke for en menighet som aldri tok av. Ifølge byleksikonet dekket menigheten området fra Grüners gate / Bergverksgata i nord til Nordre gate i sør.

Under krigen ble bygget brukt av tyskerne. Siden har det vært ungdomsherberge, kvinneherberge og krisesenter. Deretter har bygget selv hatt behov for krisehjelp. Det har forfalt, men eies av Oslo kommune. En periode i oktober 2008 var det okkupert (se også Aftenposten og Dagbladet). I november 2008 meldte imidlertid NRK at det var bevilget 8 millioner kroner til oppussing av gården, og at det skal bli kunstsenter der. Kommunens plan- og bygningsetat melder om vedtatt reguleringsplan. Sensommeren 2011 var bygget fortsatt under oppussing, men mye av stillasene var fjernet. Sommeren 2013 fremstod bygget i nyoppusset prakt.

Kilder og videre lesning:

  • Artemisia.no

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo Byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 235 (Hauges menighet) og 412 (Olaf Ryes plass 2)
  • Wikipedia
Hauges Minde, Hauges menighet, bedehus, interimskirke, Kristiania Indremisjonsforening, Christiania Indremisjonsforening, Kirkens bymisjon, Niels Stockfleth Darre Eckhoff, Paulus, Grünerløkka, Olaf Ryes plass, Sofienberggata

På kartet