Mjølhusmoen gravlund

Mjølhusmoen gravlund eller Mjølhusmoen kirkegård er en av tre gravlunder i Froland kommune. De andre to er ved Froland kirke (ikke så langt unna) og Mykland kirke. Det står ikke klart for undertegnede når kirkegården ble anlagt eller hvem som har tegnet og oppført kapellet, men årstallet 1912 er å finne i vindfløyen på kapellet.

Det later til at kapellet ikke brukes ved begravelser. Det ble åpenbart brukt som lagerlokale i en årrekke, men ble ryddet og tatt i bruk til en fotoutstilling av Pierre van Kaam i 2010. Kapellet er også tenkt brukt til andre arrangementer så som intimkonserter.

Det er mulig at arealer utover dem som er i bruk til gravlund i dag, er båndlagt for fremtidig bruk, for i 2011 søkte en lokal barnehage om omdisponering til parkeringsplass, noe som ble frarådet av kommunen. Ellers skal det finnes mange gravhauger fra folkevandringstiden i området.

Alternativ vinkel

Og en til

Her har det vært bårerom

Vindfløy

Kirkegård

Mjølhusmoen, gravlund, kirkegård, kyrkjegard, Froland, Aust-Agder, Pierre van Kaam

På kartet