Hylestad kyrkje, Rysstad i Setesdal

Ligger på østsiden av riksvei 9. Kopi av den berømte portalen fra den tidligere Hylestad stavkirke finnes i våpenhuset. Originalene er i Oldsaksamlingen i Oslo.

http://www.setesdalswiki.no/wiki/Hylestad_kyrkje

Kirkegården er noen hundre meter lenger sør langs veien.

User_128x128

På kartet