Grue Finnskog kirke

Finnskogen strekker seg gjennom alle Solørkommunene, og det ligger gjerne én kirke nede i tettstedet ved Glomma og en annen med Finnskognavn inne i skogen. Denne navnebruken ser ut til å ha blitt standardisert etterhvert. Kirken ved Svullrya (som iblant kalles «Finnskogens hovedstad») ble tidligere kalt Revholt kapell, men nå kalles den altså Grue Finnskog kirke.

Det ble anlagt kirkegård ved Svullrya i 1854. I 1862 ble det reist en liten kirke, bygget av Brede Bredesen Kolstad fra Kongsvinger. Kirken hadde ikke noe tårn, og det sies at den lille kirkeklokken hang mellom to stolper utenfor kirkedøren. I 1883 ble det besluttet å rive denne kirken.

Ny kirke ble tegnet av Niels Stockfleth Darre Eckhoff, og byggmester var Günther Schüssler. Denne nygotiske, tømrede langkirken ble innviet den 8. desember 1886 og hadde 430 plasser. Den 28. januar 1948 raste imidlertid taket i skipet sammen under vekten av snøen, så ikke stort mer enn tårnet og litt av den vestlige delen av skipet stod igjen. Det ser også ut til at sentralt inventar ble reddet.

Kirken ble gjenoppbygget (arkitekt: Ola B. Aasnes, byggmester: Kåre B. Bråten) og innviet den 26. november 1950. Den har 340 sitteplasser. Den gotisk innrammede altertavlen ble laget av Cecilie Dahl i 1897 og viser Jesus og barnet. Det er en kopi av et bilde av den danske maleren Carl Henrich Bloch, og under bildet leser vi teksten «Uten at I omvender eder og blir som barn, kommer I ingenlunde inn i himlenes rike…». Den nygotiske prekestolen fra 1886 ble tegnet av arkitekten (Eckhoff). Det samme gjelder døpefonten, også den i tre. Orgelet er et Snertingdalorgel fra 1957, og de to kirkeklokkene er fra 1886, fra Bochumer Verein.

Det er altså kirkegård her. Ifølge Wikipedia skal det tidligere ha vært begravelser på noen holmer ute i sjøen Røgden. På kirkebakken står en minnestein over Carl Axel Gottlund. Like ved siden av står et gravkapell med bårerom i kjelleren. På den andre siden av Furubergvegen er det kirkestue.

Kilder og videre lesning:

  • John Peter Collett: Kirke og menighet i Grue gjennom 150 år. Grue kirke 1828-1978 (Grue menighetsråd, 1978), særlig s. 189-191, 271-274 og 377-379

  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 626

  • Wikipedia
  • Kirkesøk
  • Olava Øverland og Bo Aje Mellin: Våre altertavler (Det Norske Samlaget, 1995), s. 140-141

Gravkapell med bårerom

Minnestein over Carl Axel Gottlund

Grue Finnskog, kirke, kyrkje, kapell, Revholt, Svullrya, Finnskogen, Solør, Hedmark, Brede Bredesen Kolstad, Niels Stockfleth Darre Eckhoff, Per Henriksen Tvengsberget, Ola Aasnes, Ola B. Aasnes, Cecilie Dahl, Carl Henrich Bloch, Norsk Orgel og Harmoniumfabrikk, Snertingdal, Bochumer Verein

På kartet

Kommentarer


Det lille hvite huset som ligger ved siden av Grue Finnskog kirke er kapellet med bårerom i kjelleren. Kirkestua er det røde huset som ligger på den andre siden av Furubergsveien.

Takk for opplysningen. Har endret teksten.

Er det virkelig i bruk som gravkapell ennå, altså? Jeg har inntrykk av at de fleste gravkapeller ellers er gjort om til menighetshus / kirkestuer eller brukes som lagre eller til andre formål. Med mindre det er en viss størrelse på dem, kanskje.

Jeg vet ikke om det fremdeles er i bruk som gravkapell, men under oppussing av kirken ble det i alle fall benyttet. Jeg bor like ved, men er ikke den som er mest i begravelser. Men i de jeg har vært i, i de senere årene, har kirken vært benyttet.
Kirkestua, som ligger på den andre siden av Furubergveien, har god plass, kjøkken og toalett, og benyttes både som menighetshus og til kirkekaffe.