Asker krematorium og bårehus

Asker krematorium

Gravkapellet med krematorium ved Asker kirke ble tegnet av Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og bygget i 1960. Materialet er hvitslemmet tegl, ifølge «Kirker i Norge», mens Norges kirker hevder at det er av betong. Fasaden ser i alle fall ut til å inneholde tegl, men det er altså mulig at dette er forblending på et betongskall. Byggets hovedstruktur har bratt saltak og nærmer seg naustform, mens det på inngangssiden mot kirkens parkeringsplass er en portiko som nesten bringer tankene hen til Sørstatene. Fondveggen er dekorert med en mosaikk av Harriet Backer (f. 1934, se omtale på s. 5 her; dette er en annen Harriet Backer enn den som malte bl.a. fra Tanum kirke).

Nesten vel så mye oppmerksomhet som selve krematoriet har imidlertid det konfesjonsnøytrale bårehuset fått i de senere år. Det ble tegnet av Carl-Viggo Hølmebakk og innviet i 2000. Bårehuset ble i 2003 tildelt A.C. Houens Fonds diplom og Byggeskikkutvalgets hederspris, og det er viet hele åtte sider i sjette bind av «Kirker i Norge».

Bårehuset ligger i forlengelsen av kapellet og har et rom for båremottak/visning (seremonirom) og et rom for stelling av lik samt en forgård. Bygget har tegl i alle bærende vegger, med hvelvet tak i seremonirommet og flate betongtak ellers. Stålskulpturer i forgården og i seremonirommet er laget av Per Inge Bjørlo. Flere detaljer er beskrevet i Bygg uten grenser.

Det ble i 2008 meldt at Asker kommune stanset sin krematoriesatsing. Ifølge den aktulle artikkelen hadde kommunen allerede brukt over 35 millioner kroner på krematoriet og et administrasjonsbygg, men ville altså ikke følge opp med de drøyt 20 millionene til som det ville koste å fullføre. Kommunen meldte at krematoriet skulle nedlegges fra 1. mars 2009, og det henvises nå til Haslum krematorium for kremasjon. Det virker imidlertid som om kapellet fortsatt brukes. Og formodentlig bårehuset.

Kilder og videre lesning:

  • Einar Dahle og Jiri Havran: Kirker i Norge, bind 6: Modernismen. 1900-tallet (ARFO, 2008), s. 260-267

  • Bygg uten grenser (bårehuset ble dessuten presentert i MUR nr. 4/2000)
  • Sigrid og Håkon Christie: Norges kirker. Akershus (Riksantikvaren / Land og kirke: Oslo, 1969), bind 2, s. 334-346 (særlig 345; også på nettet)

Bårehus

Bårehus

Bårehus

Asker, krematorium, bårehus, Gudolf Blakstad, Herman Munthe-Kaas, Carl-Viggo Hølmebakk, Per Inge Bjørlo

På kartet