Lilleborg kirke

Lilleborg menighet ble utskilt fra den raskt voksende Sagene menighet allerede i 1916, men det tok hele femti år før den nåværende kirken stod klar, flere år etter nabokirken Torshov, hvis menighet er fra 1930. Som for Torshov foregikk kirkelige handlinger lenge i Holsts gate 1-3. Lokalet ble bygget som forenings- og festivitetslokaler i 1896, ble senere varieté- og teaterlokale under navnet Nordre Teater (bl.a. skildret av Oskar Braaten) og ble fra 1905 leid ut til vekkelsesmøter. Kristiania Indremisjon kjøpte det i 1907 og kalte det Emmaus. Så var det sognekirke for Lilleborg menighet fra 1. januar 1917 og til kirken stod ferdig i 1966.

Dagens kirke er tegnet av Harald Hille og ble innviet av biskopen den 13. november 1966. Det er 410 sitteplasser i selve kirkerommet og 216 i den tilstøtende menighetssalen. Materialet er betong og tegl, og selve kirkeskipet har rektangulær form og bratt saltak. Kirken har adresse og hovedinngang i Oskar Braathens gate.

Altertavlen, med motivet Kristus og verden, er malt av Olav Strømme. Glassmalerier ved døpefonten og på langveggen er laget av Finn Christensen. Det er også en glassmalerifrise av Kjell Pahr-Iversen. Prekestol og døpefont er i betong og tegnet av arkitekten, og dåpsfatet er i glass fra Hadeland glassverk. Orgelet — fra 1981, men gjennomgått i 2012 — kommer fra Åkerman & Lund. Kirken har frittstående klokketårn tett inntil kirken med tre klokker.

Taket tekkes om sommeren 2014. For øvrig pågår en omorganiseringsprosess i kirken i Oslo, der også menighetsstrukturen i Nordre Aker diskuteres. På kirkens nettsted er en side med høringssvar.

Det er ikke gravplass her. Gravferdsetaten henviser til Grefsen kirkegård, Nordre gravlund og urnegraver på Gamle Aker kirkegård.

Det var bispevisitas i Lilleborg menighet i februar 2009.

Kilder og videre lesning:

  • M.C. Kirkebøe: Oslos kirker i gammel og ny tid (Ny utgave ved K.A. Tvedt og Ø. Reisegg, Kunnskapsforlaget, 2007), s. 72 (kirken) og 17-18 (bygget i Holsts gate)

  • Knut Are Tvedt (red.): Oslo byleksikon (5. utg.; Kunnskapsforlaget, 2010), s. 332-333
  • Lilleborg menighet
  • Wikipedia
  • Alf Henry Rasmussen: Våre kirker. Norsk kirkeleksikon (Vanebo Forlag, 1993), s. 708
  • Kirkesøk
  • Gravferdsetaten i Oslo kommune

Taket tekkes om i 2014

Østfra

Fra nordsiden

Østinngang

Lilleborg, kirke, kyrkje, Torshov, Oslo, Sagene, Harald Hille, Oskar Braaten, Olav Strømme, Finn Christensen, Kjell Pahr-Iversen, Hadeland glassverk

På kartet

Kommentarer


Dette oppslaget har fått nye bilder, og lenkene er gjennomgått og teksten justert noe.