Auli kirke

Auli kirke ligger ved Auli gård, som finansierte byggingen og gav grunn, i motsetning til tettstedet Auli (eller Aulifeltet eller Søndre Auli), som ligger ved Tandbergfjellet. Slike nyttige geografileksjoner kan man få når man reiser rundt og spør seg for. En slik plassering og finansiering var vanlig i gamle dager, men denne kirken ble bygget i 1904-1905 (førstnevnte år står på vindfløyen i spiret) og ble innviet 23. januar 1907. Nå viser det seg imidlertid at det lå en middelalderkirke et par hundre meter unna denne, på samme gårds grunn.

“Vår” kirke er en tømret langkirke tegnet av Hjalmar Welhaven og med 135 plasser. Det vil si: Skip og kor er laftet, men tårnet er i bindingsverk.

Ifølge kirkeleksikonet har Anne Lise Knoff laget altertavlen i 1978. Motivene som omtales, omfatter imidlertid både altertavlen (som er skildret i Norges kirker i 1969) og to andre bilder på korveggen (av en kirke og Maria med barnet) som ikke er det. Selve altertavlen viser et forgylt kors i nygotisk innramming, og nederst står det ifølge Norges kirker «Salige ere de som hungre og tørste efter Rætferdighed thi de skulle mættes» (fra Bergprekenen, Matt. 5). Denne påskriften må imidlertid ha blitt overmalt siden 1969. Trolig har det vært gjort om noe på inventaret ved at prekestolen er byttet ut (dagens er forskjellig fra den som er skildret i Norges kirker) og de to bildene på korveggen har kommet inn. Døpefonten (åttekantet kum og søyle, med kors under spissbuer på sidene) ser imidlertid ut til å være den samme som er skildret i 1969.

Ellers fikk kirken ifølge kirkeleksikonet et mekanisk orgel fra Olaf Hansen i Vestby i 1985, formodentlig til erstatning for det harmoniet som er omtalt i Norges kirker. Kirkeklokkene er fra 1821 (Erich Schmidt) og 1905 (Olsen & søn).

Denne kirken omtales ofte som kapell, og det kan se ut som den tidligere var anneks under Udenes. Nå later det imidlertid til at Auli har eget sogn som også omfatter Klodsbodding kapell, jf. denne utlysningen av sognepreststilling.

Kilder og videre lesning:

Auli, kirke, kyrkje, kapell, Nes, Romerike, Akershus, Norge, Hjalmar Welhaven, Anne Lise Knoff, Olsen Nauen Klokkestøperi, Olaf Hansen, Erich Schmidt

På kartet