Hamar metodistkirke

Hamars metodistmenighet ble stiftet i 1868, ifølge en bok om Hamars historie, mens en annen daterer dette til 1885. Ildsjelen i den forbindelse var en pastor Dobloug fra Furnes. I starten holdt menigheten til i leide lokaler, først i Lille Strandgate, så i Godtemplargården. Grunnstein til kirke ble nedlagt 15. november 1888, og kirken ble innviet 12. mai 1889. Kirkesalen var i bunn og grunn den samme som nå, men kirken hadde tårn midt på kortveggen i sørøst og mer klassisk kirkeutseende, om man vil. Det finnes flere bilder av dette i Digitalt museum, f.eks. her og her, og også Wikimedia Commons har et bilde (datert 1920) av kirken slik den så ut.

Kirken fikk altertavle i 1901 i forbindelse med en årskonferanse. Denne er malt av N. Schilbred. Tavlen har et sitat fra 1. Kor 2, 2: «For jeg vilde ikke vite noget iblandt eder uten Jesus Kristus og ham korsfestet.»

Kirken ble restaurert i 1956–57. Kirkesalen ble snudd, tårnet ble revet, og utgangen mot Sverres gate ble stengt av. I stedet fikk kirken et nytt tårn plassert langs langveggen mot Grønnegata. Det ble gravet ut kjeller.

Menigheten har ifølge eget nettsted ca. 100 medlemmer.

Kilder og videre lesning:

Metodistkirken, Hamar, Hedmark, Norge, metodismen, metodister, metodistkyrkje, metodistkyrkja

På kartet